'Cookiecare' van Thuiswinkel.org

Met 'cookiecare' biedt Thuiswinkel.org een extra service aan om uw website 'cookieproof' te maken. Elke website is anders. Door middel van'cookiecare krijgt een advies op maat voor uw website!

Op deze manier wil de belangenvereniging webwinkels in de praktijk bijstaan. Nederlandse webwinkels steken er momenteel veel tijd en energie in om ervoor te zorgen dat hun website voldoet aan de nieuwe Telecommunicatiewet. Thuiswinkel.org krijgt veel vragen binnen over wat goede oplossingen zijn. Omdat dit maatwerk is voor elke individuele webwinkel, slaat de belangenvereniging de handen ineen met ICTRecht.

‘Cookiecare’ is voor leden beschikbaar voor 275 euro in plaats van de reguliere 425 euro die niet-leden betalen voor deze dienst.

Via de service die Thuiswinkel.org aanbiedt in samenwerking met ICTRecht krijgen webwinkels het volgende geleverd:

  • inventarisatie van de cookies die geplaatst worden (op uw site door u en/of door derden)
  • advies over de implementatie van de voorgestelde aanpassingen op de website
  • opstellen van een cookieverklaring en/of het aanpassen van de privacyverklaring

Meld u aan voor ‘cookiecare’!
U kunt zich voor ‘cookiecare’ aanmelden bij ICTRecht:
020-6631941